Scroll Top

Общи условия

Уважаеми гости,

Резервирането на цяла къща за гости е по-различен процес от резервацията на редовна хотелска стая, поради това, моля внимателно прочете общите условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В КЪЩИ ЗА ГОСТИ “КАНДАФЕРИ“, с. МИЙКОВЦИ, ОБЩИНА ЕЛЕНА

Моля, прочетете и се запознайте с Общите условия на къщи за гости „Кандафери“, село Мийковци.

При резервация и настаняване в обектите на къщи Кандафери се счита, че сте прочели и сте съгласни с настоящите общи условия и автоматично се сключва договор за наем, между наемодателя и представител на групата, извършил резервацията.

Настаняване

Настаняването се извършва с предварително направена резервация или без предварителна резервация, на място при наличие на свободни места.

 • Настаняване след 14:00 часа;
 • Освобождаване до 11:00 часа.

Възможно е ранно настаняване и късно освобождаване само по предварителна уговорка с домакините като се заплаща 50 % от стойността на една нощувка.

При настаняване от всички гости се изисква документ за самоличност съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) (лична карта или паспорт). Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Резервация
 1. Резервация може да се направи чрез телефонно обаждане, по електронен път / e-mail, Facebook, Viber, WhatsАpp и др./ или с устна уговорка.
 2. За потвърждаване на резервацията се заплаща аванс в размер на 30 % от стойността на нощувките в рамките на 3 работни дни по начин удобен за гостите: банков път, паричен превод или в кеш. Останалата част от сума се заплаща на място при настаняване.
 3. Не се възстановява заплатен аванс, ако резервацията отпадне по вина на госта. Възможна е промяна на датата на резервация за бъдещи периоди.
 4. Промяна на датата на резервация е възможна само веднъж и при условие, че тя е заявена минимум 21 дни преди датата на настаняването.
 5. При невъзможност за настаняване поради настъпило форсмажорно обстоятелство или обстоятелство от съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства – заплатеният аванс се възстановява в пълният размер.
Вътрешен ред и ползване на материално техническата база:
 1. Всички гости са длъжни да опазват материално-техническата база с грижата на добър стопанин.
 2. При напускане на обекта клиентите са длъжни да го оставятв състоянието, в което са го заварили при настаняването им.Домакините могат да изискат внасянето на гаранционен депозит, който се възстановява в рамките на един ден след напускане на гостите и след окончателното почистване на мястото на настняване. Гаранционният депозит служи за обезщетение за нанесени щети от клиентите върху имуществото в съответната къща и върху самата сграда. Ако щетите надвишават размера на депозита, клиентът се задължава да ги възстанови до пълния им размер. За всички нанесени материални вреди, гостите носят цялата отговорност, като заплащат стойността им в двоен размер от пазарната им цена.
 3. Употребата на тютюневи изделияи други е забранена в спалните помещения и закритите общи части. Допустима е в двора на туристическия обект и на откритите площи.
 4. Гостите се задължават да се държатпо начин, който да не пречи на другите клиенти и не уронва престижа и доброто име на обекта.
 5. Незаконни или неморални дейности, като хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
 6. При нарушаване на обществения ред(силен шум след 23 часа) и подаден сигнал към служители на РУ- гр. Елена, гостите поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.
 7. Паленето на открит огън е разрешен само на определените за целта места – статично външно барбекю или пещ.
 8. Разместването на мебели не е разрешено.
 9. Домашни любимци се приемат само по предварителна уговорка с домакините като се задължават да спазват всички санитарно-хигиенни изисквания, като:
  – почистване от клиентите при дефекация на територията на туристическия обект;
  – не се допускат в помещенията за хранене – кухня и трапезария;
  – да не предизвикват смущаване на останалите клиенти.Престоят на домашният любимец е срещу допълнително заплащане от 10 лв. на ден.